مقالات و پایان نامه ها

ضوابط و مقررات ازدواج

  ضوابط و مقررات ازدواج تحقيقات مردم شناسان جامعه شناسان و علماي مذاهب و اديان هنوز جامعه اي را به ما نشان نداده است كه در آن روابط زن و مرد بدون هيچ قيد و شرطي باشد وبي بند و بار باشد. حتي در جوامعي كه مذهب بر آن حكومت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اجازه ی پدر يا جد پدری در نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است

– اجازه ی پدر يا جد پدری در نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است : ماده ی 1043 پيشين قانون مدنی : در نظام حقوق مدنی قبل از انقلاب پسر و دختر با رسيدن به سن 18 سال تمام شمسی از حجر خارج می شدند و اصولاً در امور ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ولايت در نکاح

نويسندگان قانون حمايت خانواده در مورد سن ازدواج به اوضاع و احوال شرايط جغرافيايي ايران و عرف ها و سنت های مردم و تحول وضع جوانان در دنيای امروز توجه کافی نکرده بودند و قانونی که به اين نکات توجه نکند در عمل با اشکالات فراوانی روبه رو خواهد شد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

سن بلوغ يا قابليت صحی برای نکاح

سن بلوغ يا قابليت صحی برای نکاح تعريف : بلوغ در لغت رسيدن به چيزی است و در اصطلاح فقهی عبارت است از رسيدن به سنی که غريزه جنسی در آن به حد کافی رشد کرده و شخص آماده ی توليد مثل می گردد . در فقه اماميه , بنابر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح

نکاح : در دفاتر ثبت ازدواج و همچنين در قباله های نکاح , جديداً مطالبی به شرح زير تحت عنوان شرايط ضمن عقد چاپ شده که طرفين می توانند با امضای ذيل هريک از آن ها , بعض يا کل آن را بپذيرند . برای مزيد اطلاع , عين آن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اقسام نکاح .نکاح بر دو قسم است

نکاح بر دو قسم است : 1- نکاح دائم 2- نکاح منقطع الف – نکاح دائم : منظور از نکاح دائم اين است که مدتی تعيين نشده باشد يعنی زن و شوهر برای يک عمر و تا پايان زندگی با يک ديگر ازدواج می نمايند . در وضعيت فعلی جامعه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

فواید واهمیت نکاح

نکاته در لغت به معنای زیر به کار می رود: الف- زن گرفتن ب-زناشویی کردن ج-عقد ازدواج ودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است. د- (نکاح عبارت(4) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ازدواج پيامبربا جويريه سياستي هوشيارانه براي آزاد اسيران

ازدواج با جويريه سياستي هوشيارانه براي آزاد اسيران قبل از رسيدن به مدينه وقتي غنائم بني مصطلق بين سپاهيان اسلام تقسيم گرديد. اسيران نيز به قانوني بين افراد سپاه تقسيم شدند، جوريه دختر حارث رئيس قبيله تقسيم شده، سهم ثابت بن قيس به شمار آمد جويريه براساس زيركي كه داشت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

جنجال ازدواج با بيوه زيدبن حارثه

  با بيوه زيدبن حارثه زيدبن حارثه كه همراه مادرش سعديه دختر ثعلبيه بن عبدعامر به ديدن بستگان مادري رفته بود، در حمله طايفه« بني قين» به اسارت افتاد و به صورت برده در بازار مكه به فروش گذاشته شد، حكيم بن حزامه او را براي خديجه خريداري نموده، او ادامه مطلب…

By 92, ago