مقالات و پایان نامه ها

ازدواج پيامبربا جويريه سياستي هوشيارانه براي آزاد اسيران

ازدواج با جويريه سياستي هوشيارانه براي آزاد اسيران قبل از رسيدن به مدينه وقتي غنائم بني مصطلق بين سپاهيان اسلام تقسيم گرديد. اسيران نيز به قانوني بين افراد سپاه تقسيم شدند، جوريه دختر حارث رئيس قبيله تقسيم شده، سهم ثابت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

جنجال ازدواج با بيوه زيدبن حارثه

  با بيوه زيدبن حارثه زيدبن حارثه كه همراه مادرش سعديه دختر ثعلبيه بن عبدعامر به ديدن بستگان مادري رفته بود، در حمله طايفه« بني قين» به اسارت افتاد و به صورت برده در بازار مكه به فروش گذاشته شد، ادامه مطلب…

By 92, ago